وكيل الملف الشخصي

Igor Corsini

Consultor de imóveis especializado no setor Agropecuário Formação: Técnico em Agropecuária (EAFI) Técinico em Transações Imobiliárias (colégio Lapa) Tecnólogo em Gestão Ambiental (IFSULDEMINAS) Graduando em Eng. Agronômica (IFSULDEMINAS)

هاتف: (35)98876614 Email: corsini.igor@gmail.com

 وكيل عقارات

تباع
350,000 R$

Mogi Mirim,são paulo,Brasil

نوع: منزل
منطقة: 160 m2
2
3

تفاصيل

بيع
1,200,000 R$

Ouro Fino,Minas Gerais,Brasil

نوع: أرض
منطقة: 60 hector
N/A
N/A

تفاصيل

بيع
350,000 R$

Inconfidentes,Minas Gerais,Brasil

نوع: أرض
منطقة: 14 hector
N/A
N/A

تفاصيل

تباع
700,000 R$

SOLEDADE DE MINAS,MG,Brasil

نوع: أرض
منطقة: 89 hector
N/A
N/A

تفاصيل

مؤجر
0 R$

INCONFIDENTES,MG,Brasil

نوع: منزل
منطقة: 78 m2
1
2

تفاصيل

 نوع الفلاتر

 مرشحات الغرض

 أعلى عقارات

بيع
Inconfidentes,Minas Gerais,Brasil
350,000 R$
بيع
Ouro Fino,Minas Gerais,Brasil
1,200,000 R$
تباع
SOLEDADE DE MINAS,MG,Brasil
700,000 R$
مؤجر
INCONFIDENTES,MG,Brasil
0 R$
تباع
Mogi Mirim,são paulo,Brasil
350,000 R$
Top