کے ایجنٹ پروفائل

Igor Corsini

Consultor de imóveis especializado no setor Agropecuário Formação: Técnico em Agropecuária (EAFI) Técinico em Transações Imobiliárias (colégio Lapa) Tecnólogo em Gestão Ambiental (IFSULDEMINAS) Graduando em Eng. Agronômica (IFSULDEMINAS)

فون: (35)98876614 Email: corsini.igor@gmail.com

 ایجنٹ کے اسٹیٹس

بیچ دیا
350,000 R$

Mogi Mirim,são paulo,Brasil

قسم: ہاؤس
علاقے: 160 m2
2
3

تفصیلات دیکھیں

فروخت
1,200,000 R$

Ouro Fino,Minas Gerais,Brasil

قسم: زمین
علاقے: 60 hector
N/A
N/A

تفصیلات دیکھیں

فروخت
350,000 R$

Inconfidentes,Minas Gerais,Brasil

قسم: زمین
علاقے: 14 hector
N/A
N/A

تفصیلات دیکھیں

بیچ دیا
700,000 R$

SOLEDADE DE MINAS,MG,Brasil

قسم: زمین
علاقے: 89 hector
N/A
N/A

تفصیلات دیکھیں

کرائے پر
0 R$

INCONFIDENTES,MG,Brasil

قسم: ہاؤس
علاقے: 78 m2
1
2

تفصیلات دیکھیں

 قسم فلٹرز

 مقصد فلٹرز

 اوپر اسٹیٹس

فروخت
Inconfidentes,Minas Gerais,Brasil
350,000 R$
فروخت
Ouro Fino,Minas Gerais,Brasil
1,200,000 R$
بیچ دیا
SOLEDADE DE MINAS,MG,Brasil
700,000 R$
کرائے پر
INCONFIDENTES,MG,Brasil
0 R$
بیچ دیا
Mogi Mirim,são paulo,Brasil
350,000 R$
Top